27 Mar

Mateusz Palka

by Redakcja

Fotograf, krytyk. Słowa autora: "Najnowszy projekt, nad którym pracuję, „Obsesja”, poświęciłem przeobrażeniom w estetyce miasta, jakie zaszły po wybudowaniu we Wrocławiu wieżowca Sky Tower. Przyczynił się on nie tylko do zmiany architektoniczno-urbanistycznej, ale także mentalnej, generując nowe centrum miasta. Degradacja estetyki Wrocławia jest daleko idąca. Wiele, często zupełnie niereprezentacyjnych ulic, zwieńczonych zostało ponad dwustumetrowym budynkiem, co wpływa na ich percepcję ze strony mieszkańców. Interesują mnie widoki z miejsc ogólnie dostępnych. Takie, które się widzi, ale niekoniecznie dostrzega. Budowa wieżowca Sky Tower we Wrocławiu, najwyższego budynku w Polsce, nie była technologicznie tak przełomowa, jak wieża Eiffla w Paryżu, ale bez wątpienia porównać można ich oddziaływanie estetyczne na tkankę miejską. Historię jej powstania uważam za kwintesencję problemu agresywnej architektury, silnie ingerującej w przestrzeń miejską. Interesujące i wciąż aktualne są ponadto polityczno-ideologiczne wątki historii budowy Pałacu Kultury i Nauki. W pewnym momencie widok Sky Tower, w osi wrocławskich ulic, stał się moją własną obsesją wizualną. Projekt „Otwarte” realizuję od kilku lat. Koncentruję się w nim na kształtującej się wciąż (choć nie zawsze w spektakularny sposób) tożsamości Wrocławia. Miasta, które było i wciąż jest niezwykle palimpsestowe – spod powojennych warstw tynku widać niemieckie pismo, a nowoczesne budownictwo tworzy zupełnie nowe założenia urbanistyczne. Z pamiątkami z poprzedniego ustroju nie za bardzo wiadomo, co zrobić, a schrony sprzed pierwszej wojny wciąż wpływają na kształt miasta. Interesują mnie zmiany, relacje między materią a znaczeniem, jakie jej nadajemy. Ważne są dla mnie obrzeża miasta (także te symboliczne), tracenie i nabieranie nowych znaczeń w miejskiej architekturze. Kolejny temat, nad którym pracuję, poświęcony będzie obecności schronów, często sprzed pierwszej wojny, które wciąż bardzo silnie, choć z pozoru niewidocznie, kształtują przestrzeń miejską Wrocławia."

strona internetowa www.mateuszpalka.blogspot.com