17 Mar

Dorota Sitnik

by redakcja

Absolwentka Wyższego Studium Fotografii AFA we Wrocławiu oraz Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierunek malarstwo, specjalizacja fotografia). Od 2009 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Brała udział w wielu wystawach w Polsce, Niemczech, w Czechach i na Słowacji. W swoich fotografiach koncentruje się  na zagadnieniu tożsamości.  Autoportret,  który stanowi kluczową metodę jej autorskich poszukiwań,  jest  próbą wniknięcia  nie tylko we własne wnętrze,  ale stanowi też pretekst do opisu natury  człowieka w jego  uniwersalnym wymiarze. Fotografie te nie są odbiciem zastanej rzeczywistości, nie komentują jej.  Zarejestrowane  sytuacje  zostały wymyślone a następnie zainscenizowane na  potrzeby obrazu, zaś  właściwa, ostateczna  idea staje się czytelna dopiero po skonfrontowaniu ze sobą poszczególnych obrazów.

Strona internetowa: www.dorotasitnik.pl