NR 57

TEMATY
 • Piotr Jakub Fereński: O roli inscenizacji w fotografii
 • Iwona Stachowska: Między dokumentacją a kreacją
 • Piotr Komorowski: Samowyzwolenie, czyli kilka uwag
  o naturze autoportretu
 • Ryszard Sawicki: Silhouette

PODSTAWY
 • Lucyna Skomska: Więc co?
 • Natalia Kaliś: Postać z cienia
 • Adam Sobota: Permanentny Andrzej Lachowicz
 • Andrzej Saj: Apoteoza Jaźni
 • Grzegorz Dziamski, Anna Kutera: W stronę dialogu
 • Bogusław Jasiński: O czymś innym
 • Andrzej Jarosz: Opowieści z czerwienią
 • Bożena Kowalska: ...ja, syn Stanisława, wnuk Stefana...

WYDARZENIA
 • Magdalena Wicherkiewicz: V Warszawski Festiwal Fotografii
 • Elżbieta Łubowicz: 8 Fotofestiwal w Łodzi
 • Agnieszka Gniotek: Festiwalowy nadmiar
 • Magda Komborska: 6. Biennale Fotografii
 • Elżbieta Łubowicz: 18 miesiąc fotografii w Bratysławie
 • Dorota Hartwich: Niewidoczny nie oznacza nieobecny
 • Mirosław Rajkowski: Transmediale 2009

KONTEKSTY
 • Magda Komborska: Fotografia inscenizowana i performatywna
 • Magda Podsiadły: O fotografowaniu Teatru Laboratorium

KONTAKTY
 • Rafał Piekarz: Robert Mapplethorpe
 • Elżbieta Łubowicz: Zagadka Sfinksa
 • Mateusz M. Bieczyński: Strategie fotograficznego portretu
 • Krzysztof Stanisławski: TTL
 • Ania Kania: Fotografie zdarzeń: Kilian i Grschebina
 • Alexandra Hołownia: "Całe moje życie jest dla mnie tematem"
 • Eulalia Domanowska: Szwedzka wiosna artystyczna
 • Eulalia Domanowska: Realność czy fikcja?

ROZMOWY
 • Mateusz M. Bieczyński: Millenium School
 • Mateusz M. Bieczyński: Doświadczenie i imaginacja

KONTROWERSJE
 • Lila Dmochowska: Portret zwielokrotniony

RELACJE
 • Henryk Waniek: Anty-meskalina
 • Magdalena Wichierkiewicz: Stany niezwykłej ostrości o ostrzu absolutnym
 • Marek Śnieciński: Wrocławska sztuka Mediów w Łodzi
 • Katarzyna Urbańska: Dwa spojrzenia
 • Adam Kamiński: Mandala Performance Festival
 • Wojciech Ciesielski: Męskość czasu, męskość ekranu
 • Iwona Wojtycza: jak mówić obrazem
 • Elżbieta Łubowicz: Muzyka gór
 • Andrzej Saj: Szara pamięć Bogdana Konopki

KORESPONDENCJE
 • Kazimierz Piotrowski: Sławomira Marca ucieczka ze spektaklu
 • Bożena Szal-Truszkowska: D'arthouse; Zjawisko Sprostowania

RECENZJE
 • Dorota Wolska, Marcin Drabek: Ian Jeffrey, Jak czytać fotografię

KALKOMANIA
 • okl. III Andrzej Kostołowski: Możliwa sztuka niemożliwa