03 Sie

III Międzynarodowy Konkurs Litograficzny LITHO-Kielce / 2021-2022

by BWA Kielce

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach iStowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie zapraszają artystki i artystów do udziału w trzeciej edycji Międzynarodowego Konkursu Litograficznego LITHO-Kielce / 2021-2022.

W konkursie LITHO-Kielce mogą wziąć udział twórcy realizujący prace w technice litografii (druk z kamienia) oraz wszelkiego rodzaju łączeń litografii z innymi technikami (mixów). Konkurs ma status imprezy towarzyszącej Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie.

Cele konkursu to: ukazanie możliwości kreacji artystycznej, jaką daje grafikowi praca z kamieniem, sprawdzenie kondycji tej unikatowej techniki graficznej oraz zaprezentowanie oryginalnych dzieł litograficznych artystów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Istotnym elementem LITHO-Kielce jest zarówno promocja technik litograficznych, jak i rejestracja ich ewolucji w postaci nowych sposobów ich stosowania i łączenia z innymi technikami.

Termin nadsyłania zgłoszeń i oryginalnych prac mija 30 listopada 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Otwarcie wystawy pokonkursowej w galeriach Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach odbędzie się w maju 2022 roku.

Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej www.bwakielce.art.pl

W poprzedniej edycji konkursu LITHO-Kielce udział wzięło ponad stu artystów z wielu krajów europejskich oraz z Argentyny, Australii, Chin, Japonii, USA i Kanady.