30 Paź

Pomiędzy [w dobie Covid19]/Between [in the era of covid 19]

by Galeria FOTO-GEN

 

W wystawie weźmie udział pięciu twórców młodego i średniego pokolenia, realizujących swoje dokonania techniką fotografii dokumentalnej, inscenizowanej, ale również w wideo i fotoinstalacji.

Osią łączącą narrację wszystkich prac zaprezentowanych na wystawie jest fenomen wyodrębnienia lub wymuszonej alienacji, spowodowanej rygorami dyscypliny sanitarno-epidemiologicznej, ogłoszonymi w związku z pandemią. Ten specyficzny stan zawężenia rzeczywistości z równoczesnym jego podziałem na to, co wewnętrzne i to, co zewnętrzne, mimo że zawsze był ludzkim doświadczeniem, to jednak do wiosny tego roku nie istniał jako dojmująca konieczność codziennej egzystencji. Ów stan to fenomen "pomiędzy"; pomiędzy światem, który bezpowrotnie przeminął, a światem zaledwie przewidywanym, z trudem wyobrażonym. Zjawisko to obrazują takie przedstawienia, jak na przykład sceny z katowickiej łazienki, mieszkania częstochowskiego nauczyciela plastyki czy ujęcia z ulicy w chasydzkiej dzielnicy w Bueno Aires. 

Autorzy: Tomasz Bajer, Angelika Dolińska, Dominik Gralak, Justyna Lach, Patrycja Stanaszek

Kurator: Andrzej P. Bator

Organizator (organizatorzy) wydarzenia: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Adres strony internetowej organizatora: www.okis.pl

 

Data wydarzenia: Wystawa czynna do 27.02.2021 
Miejsce wydarzenia: Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

 

W ekspozycji wykorzystano po raz pierwszy nowy system oświetleniowy i multimedialny zakupiony w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.