Rodzina, uczniowie i przyjaciele odprowadzili profesora Józefa Hałasa, który został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim.

 

Niewielkie wygrodzone pomieszczenie w otwartej przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Stojące na podłodze proste, surowe, niskie stoły-podesty, na nich – białe, gipsowe rzeźby o organicznych formach, krągłe, obłe, nabrzmiałe, czasem – spękane, jakby zatrzymane w procesie destrukcji.

 

W galerii Biura Wystaw Artystycznych przy Wita Stwosza 32 we Wrocławiu od 7 listopada br. do 18 stycznia 2015 prezentowana jest intrygująca ekspozycja prac wrocławskiego artysty Wojciecha Pukocza zatytułowana „Obraz to za mało”.

 

Muzeum Regionalne w Głogówku jest miejscem chętnie goszczącym u siebie wystawy czasowe. Jako instytucja publiczna o zasięgu przede wszystkim lokalnym Muzeum dba równocześnie o to, aby echo jej działalności nie koncentrowało się tylko na „miejskim podwórku”.

 

Wystawa towarzyszy  3. Europejskiemu Festiwalowi Szkła „Play with Glass”. Bardzo ciekawa i piękna ekspozycja Beaty Stankiewicz- Szczerbik to instalacje szklano – multimedialne oraz obiekty wykonane w unikatowej technice „szkieł z form traconych”.

 

Niesamowita frekwencja na wystawie twórczości Zdzisława Beksińskiego w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie świadczy o niezwykłej wciąż popularności tego artysty.