Piszę o wystawie, której jeszcze nie ma. Piszę o wystawie, którą sobie wyobrażam.
Właściwie nie można by sobie lepszego miejsca na tę wystawę Sobczyka wymarzyć.

 

13 maja uroczyście rozpoczęło się wrocławskie Biennale WRO MEDIA ART 2015. W nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej można już oglądać największą ekspozycję festiwalu, która prezentowana jest równolegle do pozostałych, znajdujących się m.in. w Muzeum Narodowym, DH Renoma, Centrum Sztuki WRO, Galerii Entropia i kilku innych miejscach w centrum Wrocławia.

Wystawa Dy Tagowskiej jest próbą ukonstytuowania się w zastanym miejscu i czasie. Tak jak, w powtarzających się snach poszukujemy i odnajdujemy tajemnicze odgałęzienia mieszkań i domów, tak Tagowska poszukuje przestrzeni niedających wpisać się w geograficzne współrzędne.

 

W piątek, 17. kwietnia w Galerii Socato odbył się wernisaż wystawy Justyny Smoleń "Zamęt". Artystka zdobyła Grand Prix podczas zeszłorocznym IV Przeglądu Młodej Sztuki "Świeża krew".

 

Rozumienie słowa „wolność” z jakim współcześnie spotykamy się najczęściej nie nawiązuje ani do myślenia o postępującej emancypacji, czyli możliwości samostanowienia, decydowania o własnym życiu, będącego prawem coraz szerszych grup społecznych, ani do romantycznej tradycji wyzwoleńczej, a nawet nie do realnego, konkretnego doświadczenia jednostki.

 

W Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury od 28 marca oglądać można wystawę „Ślady ludzi. Cristiano Mascaro/Sławomir Rumiak”.