Prezentacje ARTYSTÓW

on January 24, 2014

Prezentacje służą promocji wybranych postaw młodych artystów, co traktujemy jako bieżącą ofertę autoprezentacyjną, z której będzie mógł korzystać kwartalnik „Format” (papierowy).