Mateusz M. Bieczyński: Pawilon Czterech Kopuł 5 maja 2021 wznowił działalność po przerwie prezentacją wystawy „ByPass”. Zanim o niej porozmawiamy chciałbym zapytać o to jak wykorzystali Państwo w Muzeum Narodowym we Wrocławiu okres przymusowego zamknięcia?

 

Marek Chołoniewski – kompozytor, profesor,animator kultury, wykonawca muzyki współczesnej i eksperymentalnej, performer, tworzy instalacje audiowizualne i systemy interaktywne, jest również autorem i koordynatorem projektów przestrzennych i internetowych. Od  1979 roku jest członkiem Grupy Krakowskiej. W 1986 roku wraz z Krzysztofem Knittlem iPiotrem Bikontem założył zespół Pociąg Towarowy. Jest założycielem m.in. Studia MCH oraz współzaożycielem: Studia Ch&K (wspólnie z Krzysztofem Knittlem), grupy CH&K&K (wspólnie z Krzysztofem Knittlem i W. Kiniorskim).W 2005 założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (członka CIME w Bourges).

Barbara Kozłowska i „Linia graniczna” –  z Mariką Kuźmicz i Zbigniewem Makarewiczem rozmawia Mateusz M. Bieczyński

Znaki niepewnego czasu – z Andrzejem Okińczycem o wystawie artysty w CK ZAMEK w Poznaniu rozmawia Mateusz M. Bieczyński

Farba i kreska. Z okazji 50-lecia pracy twórczej  – z Grzegorzem Marszałkiem rozmawia Mateusz M. Bieczyński

 

„Wszystko jest w jakiś sposób współobecne. Należące do odległej przeszłości źródła niektórych form uobecniają się w osobliwej jedności czasu i przestrzeni – występując na równi z tym, co faktyczne i dosłownie teraźniejsze. Czy czas przeszły, pojawiający się w wypowiedziach, nie jest zaledwie figurą retoryczną? Schematem tylko pozornie porządkującym zdarzenia, który podobnie jak perspektywa w obrazach renesansowych dopuszcza złudzenie, tylko po to, by uprzywilejować jeden abstrakcyjny punkt  - miejsce, w którym miałoby się teoretycznie znajdować oko obserwatora?”

Z Jackiem Mydlarskim rozmawia Zyta Misztal v. Blechinger

Jesteś poliglotą, twórcą filmowym, prezentowałeś swe prace na Biennale Filmów o Sztuce w Centrum Pompidou w Paryżu. Przyjaźniłeś się z Władysławem Jackiewiczem, prowadziłeś dyskusje z Czesławem Miłoszem i Andrzejem Wajdą. Ukazywałeś obraz sztuki naszych czasów, tworząc dokumenty o artystach takich jak: Roman Opałka, Hugon Lasecki, Kazimierz Ostrowski, Marian Kołodziej, Kiejstut Bereźnicki czy Stanisław Fijałkowski. Odwiedzałeś miejsca, gdzie niegdyś tworzyli Picasso, Juan Gris, czy Max Jacob. Jesteś też dydaktykiem ale przede wszystkim  malarzem i intelektualistą - artystą wszechstronnym. W moim przekonaniu również filozofem, a może nawet mistykiem.