10 Jan by

Regulamin komentowania wpisów w serwisie internetowym Pisma Artystycznego „Format”,  format-net.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin  określa zasady i warunki komentowania wpisów w serwisie internetowym (zwanym dalej „Stroną www”) prowadzoną  przez redakcję  Pisma Artystycznego „Format”, wpisanego do rejestru Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu 28.10.1990 r. Sygn. akt:  INs Rej.Pr. 2/90.

2. Strona www związana jest tematycznie z profilem programowym pisma „Format”.

3. Strona www jest dostępna pod adresem: www.format-net.pl

4. Każda osoba zainteresowana tematyką Strony www może na bieżąco zapoznawać się z informacjami znajdującymi się na niej oraz komentować treści zamieszczone na Stronie pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu i zobowiązania się do jego przestrzegania (dalej „użytkownik”).

II. Komentowanie wpisów


1. Redakcja „Format” zachęca użytkowników do merytorycznej dyskusji na tematy poruszane na Stronie www.

2. Dodanie komentarza do wpisu na Stronie www wymaga podania przez użytkownika nazwy użytkownika (nick) oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

3. Komentarz dodany przez użytkownika może pojawić się na stronie internetowej od razu po jego zamieszczeniu, a następnie może być moderowany lub usunięty przez administratora Strony www w imieniu Redakcji „Format”.

4. Komentarze publikowane są pod podanym przez użytkownika nickiem. Zamieszczenie komentarza na Stronie www jest równoznaczne z jego publicznym udostępnieniem w sieci Internet.

5. Komentarze użytkownika mogą zostać poddane ocenie lub skomentowane przez innych użytkowników, a Redakcja „Formatu” nie odpowiada za treść tych opinii i komentarzy.

6. Komentarze mogą być przechowywane na Stronie www bez ograniczenia czasowego, usunięcie komentarza może nastąpić za zgodą operatora strony. W tym celu należy się skontaktować z  Redakcją  „Format”

II. Treść komentarzy

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na Stronie www.  Redakcja „Format” nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników, zapisanie komentarza na serwerze i umieszczenie go na Stronie www nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za jego treść.

2. Redakcja „Formatu” zastrzega  sobie prawo do usuwania, w każdym czasie bez konieczności powiadamiania użytkownika, komentarzy, które:
a) zawierają treści sprzeczne z prawem,
b) naruszają normy społeczne, moralne, obyczajowe lub zasady współżycia społecznego,
c) zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe, obraźliwe, rasistowskie, ksenofobiczne, erotyczne, dotyczące przemocy lub odnośniki do takich treści,
d) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub system komputerowy,
e) zawierają informacje, dane, odnośniki lub sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
f) zawierają informacje mające na celu promocję lub reklamę osób, podmiotów lub usług,
g) propagują alkohol, środki odurzające, narkotyki,
h) zawierają linki do stron internetowych,
i) wskazują na to że autor komentarza celowo wykorzystuje nick innej osoby lub jej tożsamość, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych identyfikujących go danych,
j) uległy dezaktualizacji,
k) są niezgodne z tematyką lub charakterem Stron www.

III. Odpowiedzialność za informacje

1. Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z oświadczeniem, iż treść komentarza jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że użytkownikowi przysługują prawa autorskie do treści komentarza, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub że użytkownikowi przysługują prawa do korzystania z treści komentarza obejmujące w szczególności prawo opublikowania i rozpowszechniania jego treści w systemie on-line w sieci Internet.

2. Redakcja „Formatu” może cytować i upubliczniać zamieszczane komentarze, kopiować oraz przechowywać je w dowolnej formie bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

3. Użytkownik akceptuje, że w wyniku przejściowych problemów technicznych, problemów z siecią teleinformatyczną lub innych czynników komentarze mogą wyświetlać się nieprawidłowo lub mogą nie być widoczne oraz że technologia transmisji danych stosowana w Internecie, może nie zabezpieczać w pełni przekazywanych przez użytkownika informacji.

4. Redakcja „Formatu” nie odpowiada za zamieszczanie komentarzy pod takim samym lub podobnym nickiem przez innych użytkowników Stron www.

5. Redakcja „Formatu” nie odpowiada za niezamieszczenie komentarza lub problemy techniczne związane z jego zamieszczeniem, utratę zamieszczonych komentarzy czy danych w nich zawartych.

6. Redakcja „Formatu” może w każdym czasie zawiesić prowadzenie Strony www lub usunąć Stronę www wraz ze wszystkimi wpisami, w tym z komentarzami użytkownika.

7. Użytkownik akceptuje, że Redakcja „Formatu” może przekazać będące w jej posiadaniu dane użytkownika organom państwowym na potrzeby prowadzenia postępowań przez te organy oraz w innych przypadkach określonych przepisami prawa.

8. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Redakcja „Formatu” nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z komentowaniem wpisów na Stronie www przez użytkowników ani wobec użytkowników ani wobec osób trzecich.

9. Redakcja „Formatu” nie wyraża zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowanie i powoływanie się na jakiekolwiek treści, komentarze i materiały zawarte na Stronie www ani na inne korzystanie z niej,  bez uprzedniej pisemnej zgody Redakcji „Formatu”. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie praw Redakcji „Format” lub praw osób trzecich

IV. Ochrona danych osobowych

1. Dodanie przez użytkownika komentarza do wpisu na Stronie www i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) (dalej „Ustawa”) przez Redakcję „Format” w celach związanych z komentowaniem przez użytkowników wpisów zamieszczonych na Stronie www.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników dodających komentarze do wpisów na Stronach www jest osoba związana umową z Redakcją „Format”.

3. Udostępnienie przez użytkownika jego danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże odmowa przekazania wymaganych danych lub odwołanie zgody na przetwarzanie wymaganych danych może spowodować brak możliwości komentowania wpisów na Stronie www.

V. Postanowienia końcowe

1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do funkcjonowania Strony www lub powzięcia wiadomości o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu przez innego użytkownika, użytkownik powinien  zgłosić te zastrzeżenia na adres: format-net.pl

2. Ewentualne spory dotyczące niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku ich polubownego rozstrzygnięcia będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z prawem polskim.