W zbiorowej świadomości istnieje pojęcie ogrodu nauk i sztuk, w którym manifestuje się siła ludzkiego intelektu i ducha. Ogród ten jest równie stary jak sama ludzkość – humanistyczne i przyrod-nicze nauki potwierdzają, że od momentu gdy z mroków historii wyłonił się człowiek, pojawił się on jako indywiduum racjonalizujące, ale i estetyzujące rzeczywistość.

 

W wystawie weźmie udział pięciu twórców młodego i średniego pokolenia, realizujących swoje dokonania techniką fotografii dokumentalnej, inscenizowanej, ale również w wideo i fotoinstalacji.

 

29 października w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się druga edycja Kongresu Kultury Polskiej organizowanego przez Stowarzyszenie Muza Dei. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.W trakcie tegorocznego Kongresu zaplanowano kilka paneli dyskusyjnych, w tym m.in. „Kultura Jutra – kultura fundamentem wspólnoty narodowej”, „Rola kultury w budowaniu kapitału społecznego” oraz „Język kultury wczoraj i dziś”. Między panelami przewidziano również prezentację programów realizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aby wziąć udział w Kongresie, należy zamówić bezpłatne bilety.

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE  jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjęć filmowych. EnergaCAMERIMAGE znacznie przyczynia się do wzrostu prestiżu operatorów zdjęć filmowych wśród innych twórców X muzy. W wielu krajach, również w Polsce, zawód ten zaliczany był do technicznych. Dzięki Festiwalowi zaczęto dostrzegać, iż operator jest współtwórcą wizualnej strony filmu – jest artystą, podobnie jak reżyser i aktorzy. Wyjątkowa formuła Festiwalu, skupiająca uwagę na walorach obrazu filmowego i jego adekwatności do przesłania zawartego w fabule filmu, okazała się atrakcyjną alternatywą dla innych festiwali. Przyznawane nagrody są wyrazem uznania dla najznakomitszych dokonań w dziedzinie zdjęć filmowych i dają poczucie spełnienia ich autorom. EnergaCAMERIMAGE jest również znakomitym forum nie tylko dla prezentacji, ale i dyskusji na temat przyszłości sztuki filmowej. Skupiając środowisko filmowców już utytułowanych i pomagając debiutantom oraz studentom, pozwala im odkrywać nowe obszary artystyczne.

 

Wystawa pod tytułem „Życie” to prezentacja malarstwa i obiektów ośmiu polskich artystów w formie wirtualnego spaceru po wnętrzach inspirowanych przestrzenią Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

Tytuł e-wystawy „Życie” jest niejednoznaczny. Możemy go rozpatrywać w kontekście jednostkowego istnienia, jak i znacznie szerzej, sprowadzając do perspektywy kosmicznej. Jednak w każdym z tych przypadków, w optyce twórców wystawy, to właśnie sztuka stanowi odzwierciedlenie życia, jest jego absolutną metaforą. Tak jak twórczość daje wyraz zamkniętej w czasowych ramach ludzkiej egzystencji każdego artysty, tak historia sztuki, począwszy od naskalnych malowideł na współczesnych eksperymentach wizualnych skończywszy, odtwarza nieskończoność pewnego procesu. W tym kontekście wystawa może być traktowana jako wieloaspektowe spojrzenie na lustrzaną, mimetyczną relację sztuki i życia. Istotne również pozostaje w tym przypadku akcentowane przez twórców ekspozycji znaczenie liczby osiem – liczby uznawanej za pierwszą spoza świata materii, a jednocześnie taką, która w swoim graficznym zapisie nawiązuje do znaku nieskończoności.

 

Co trzy lata w Muzeum Kresów w Lubaczowie odbywa się konkurs Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego. Od I edycji w 1993 r. minęło prawie 30 lat . Konkurs wciąż trwai przyciąga wielu znakomitych artystów rysowników z całej Polski.Twórców uznanych o dużym dorobku, jak i młodych dopiero wkraczających na artystyczne salony. Od początku założeniem Triennale było popularyzowanie rysunku jako autonomicznej, niezależnej dziedziny sztuki, a także prezentowanie dokonań twórczych w tej dyscyplinie. Dzięki Triennale zbiory lubaczowskiego muzeum powiększają się co trzy lata o dzieła nagrodzone i wyróżnione, a cała kolekcja rysunku współczesnego liczy obecnie około tysiąca prac.