Wystawa pod tytułem „Życie” to prezentacja malarstwa i obiektów ośmiu polskich artystów w formie wirtualnego spaceru po wnętrzach inspirowanych przestrzenią Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

Tytuł e-wystawy „Życie” jest niejednoznaczny. Możemy go rozpatrywać w kontekście jednostkowego istnienia, jak i znacznie szerzej, sprowadzając do perspektywy kosmicznej. Jednak w każdym z tych przypadków, w optyce twórców wystawy, to właśnie sztuka stanowi odzwierciedlenie życia, jest jego absolutną metaforą. Tak jak twórczość daje wyraz zamkniętej w czasowych ramach ludzkiej egzystencji każdego artysty, tak historia sztuki, począwszy od naskalnych malowideł na współczesnych eksperymentach wizualnych skończywszy, odtwarza nieskończoność pewnego procesu. W tym kontekście wystawa może być traktowana jako wieloaspektowe spojrzenie na lustrzaną, mimetyczną relację sztuki i życia. Istotne również pozostaje w tym przypadku akcentowane przez twórców ekspozycji znaczenie liczby osiem – liczby uznawanej za pierwszą spoza świata materii, a jednocześnie taką, która w swoim graficznym zapisie nawiązuje do znaku nieskończoności.

 

Co trzy lata w Muzeum Kresów w Lubaczowie odbywa się konkurs Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego. Od I edycji w 1993 r. minęło prawie 30 lat . Konkurs wciąż trwai przyciąga wielu znakomitych artystów rysowników z całej Polski.Twórców uznanych o dużym dorobku, jak i młodych dopiero wkraczających na artystyczne salony. Od początku założeniem Triennale było popularyzowanie rysunku jako autonomicznej, niezależnej dziedziny sztuki, a także prezentowanie dokonań twórczych w tej dyscyplinie. Dzięki Triennale zbiory lubaczowskiego muzeum powiększają się co trzy lata o dzieła nagrodzone i wyróżnione, a cała kolekcja rysunku współczesnego liczy obecnie około tysiąca prac.

 

Czerwony olbrzym to gwiazda, która jest na ostatnim etapie swojej ewolucji, zwiększa wtedy promień, a jej barwa zmienia się w odcieniach czerwieni. Jednocześnie emituje jasność 3 tysiące razy większą od innych gwiazd. Za około 5 miliardów lat Słońce wejdzie w fazę końcową i prawdopodobnie pochłonie najbliższe mu planety Układu Słonecznego – Merkurego, Wenus i Ziemię. Koniec planety, na której żyjemy, jest jedynie kwestią czasu.

 

Wystawa „Stanisław Szukalski i Szczep Szukalszczyków herbu »Rogate Serce«” zrealizowana została głównie w oparciu o zbiory Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Kolekcja prac Stacha z Warty oraz Szczepowców liczy ponad 100 obiektów i jest bezsprzecznie jednym z największych zespołów dzieł wspomnianych artystów, jakie znajdują się w państwowych zbiorach muzealnych w Polsce.

 

Intermedialna i twórcza archiwizacja dorobku artystycznego dostępna od 1 października do 1 listopada 2020 na konradpustola.org

Pierwszy kontakt ze zdjęciami Pustoły pozostawia widza w poczuciu bezradności: z jego fotografii wyziera pustka, z którą nie wiadomo co zrobić. To, czego najczęściej brakuje patrzącemu to wizerunek człowieka - skrawka ciała, znajomego gestu lub grymasu twarzy.

 

Wystawa „Zasoby naturalne” prezentuje wybrane dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Najnowsze nabytki są pokazane w zestawieniu z kilkunastoma pracami wyodrębnionymi z jego bogatego zbioru.Pokaz koncentruje się na analizie pojęcia zasobu w kategorii dobra wspólnego. Jako zasób naturalny rozumiane są tu nie tylko dobra płynące z natury, ale również potencjał ludzki potrafiący, w szczególności w zetknięciu ze sztuką, stać się inicjatorem zmian. Narracja prezentacji odwołuje się do strategii przetrwania, która w miejsce zwątpienia proponuje skupienie się na choćby najwątlejszej motywacji.