31 Gru

Dla dziennikarzy

Jak przygotować materiał do publikacji w Formacie

Dzieła należy zamieścić w przygotowanym Katalogu
Dla każdego projektu prosimy zakładać osobny folder, w którym znajdą się:
Fotografie + opis w Dok. Word


Reguła podpisywania plików np.
zdjęcia podpisujemy wg reguły 1. Tytuł dzieła.tiff (bez polskich znaków diakrytycznych)

Opis dzieła powinien znaleźć się w pliku do edycji Word zgodnie z regułą
Imię Nazwisko, Tytuł, Rok, technika, wymiary w cm, kto reprodukował dzieło


- Rozdzielczość plików (reprodukcji) – 300 dpi, 1:1
- Format reprodukcji: Szerokość: 23,4 cm, Wysokość: 30,4 cm, Spad: 0,3 cm
- Preferowane rozszerzenia plików tiff, pdf
- Reprodukcje zapisane w niskiej kompresji jpeg nie będą przyjmowane
- Prosimy nie przesyłać ilustracji w osobnych mailach
- Materiał powyżej 30 MB prosimy przesłać na serwer Redakcji
  tj. kontakt dot. serwera Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Logo Formatu do pobrania

31 Gru

Format nr 1-2 (65) 2013

30 Gru

Redakcja kwartalnika

Pismo poświęcone aktualnym tendencjom w sztuce.
red. nacz .: Andrzej Saj
tel: (0-71) 3438031 w. 209
fax: (0-71) 3460327
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WSPÓŁPRACOWNICY KRAJOWI:
Andrzej P. Bator, Lila Dmochowska,
Eulalia Domanowska, Grzegorz Dziamski,
Piotr J. Fereński, Agnieszka Gniotek, Anna Kania,
Dorota Koczanowicz, Andrzej Kostołowski,
Bożena Kowalska, Elżbieta Łubowicz, Dorota
Miłkowska, Mirosław Rajkowski, Mirosław
Ratajczak, Adam Sobota, Krzysztof Stanisławski,
Grzegorz Sztabiński, Marek Śnieciński

WSPÓŁPRACOWNICY ZAGRANICZNI:
Leszek Brogowski (Rennes)
Renata Głowacka (Paryż)
Alexandra Hołownia (Berlin)
Bogdan Konopka (Paryż)
Ireneusz Kulik (Düsseldorf)
Mateusz Soliński (Londyn)

   

KOREKTA:
Natalia Karnecka-Michalak


LAYOUT I OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Tomasz Pietrek www.tomaszpietrek.com

REDAKCJA EDYTORSKO-TECHNICZNA:
Romuald Lazarowicz


ŁAMANIE I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU:
„lena” wrocław (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

Nakład: 2000 – 2200 egz.
Cena: 16 zł (w tym 5% VAT)
Format: 23,4 × 30,4 cm
Objętość średnio: 128 stron


Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Pismo Artystyczne Format dostępne w Empikach w Polsce

Wydawca strony Format Net: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wroclawiu

Kwartalnik jest indeksowany w bazie BazHum: bazhum.pl (część drukowanych materiałów jest recenzowana). BazHum to baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza gromadzi metadane bibliograficzne: rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim komunikacie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych umieściło bazę BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. Obecność czasopisma naukowego w bazie referencyjnej jest jedną z kluczowych wytycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism.

30 Gru

Nota o "Formacie" 2 cz.

Wszystkie wydania czasopisma ukazywały się w starannej oprawie edytorsko – graficznej; pismo miało więc od początku charakter opracowania autorskiego – i to zarówno od strony merytorycznej (koncepcja redaktorska A. Saja), jak i graficznej; tutaj graficy zmieniali się, a wśród nich należy wymienić autora wstępnej oprawy graficznej i loga pisma – obecnie profesora ASP Wiesława Gołucha, później kolejnych pracowników uczelni: Andrzeja Moczydłowskiego czy obecnie Tomasza Pietrka. Na podkreślenie zasługuje również wieloletnia współpraca z pismem w zakresie techniczno – graficznym Romualda Lazarowicza. Czasopismo poprzez konsekwentną politykę redakcyjną posiada liczne grono stałych współpracowników krajowych i z kilku istotnych ośrodków zagranicznych. Tu należy podkreślić udział w opracowaniach krytycznych kilku redaktorów z dawnego „Projektu”, w tym takich jak współpracująca od początku Bożena Kowalska czy Andrzej Matynia (niedawno zmarły). Stałą wieloletnią obecnością na łamach „Formatu” zaszczycili nas m. in. tacy teoretycy sztuki jak prof. Grzegorz Sztabiński, Grzegorz Dziamski, Andrzej P. Bator, Tomasz Załuski, Andrzej Kostołowski , Bogusław Jasiński czy Leszek Brogowski i Sławomir Magala (mieszkający za granicą). Sprawozdania i relacje krytyczne od lat nadsyłają tacy autorzy jak m.in. Adam Sobota, Elżbieta Łubowicz, Marianna Michałowska, Eulalia Domanowska, Dorota Koczanowicz, Aleksandra Hołownia, Eleonora Jedlińska, Alicja Gniotek, Krzysztof Stanisławki, Lena Wicherkiewicz. Lista autorów publikujących często lub okazjonalnie w „Formacie”jest oczywiście o wiele dłuższa.
   W prezentowaniu aktualnej tematyki artystycznej czasopismo nie skupia się wyłącznie na tzw. awangardowych dokonaniach i nie ogranicza się do wybranej, np. z obszaru sztuki postkonceptualnej czy krytycznej problematyki (chociaż oczywiście takie zagadnienia są prezentowane na łamach „Formatu”) ale odnosi się również do twórczości konwencjonalnej, realizowanej zarówno w środowiskach akademickich jak i poza nimi. Ta otwartość programowa wyróżnia pismo na tle innych, krajowych czasopism, zorientowanych na wybraną tematykę. Choć niewątpliwie można dostrzec w przypadku „Formatu” pewną preferencję programową w propagowaniu sztuki związanej z fotografią i samej fotografii – nobilitowanej ze względu na jej rolę we współczesnej sztuce.
   „Format” pełni więc pożyteczną funkcję forum wymiany i promocji refleksji na temat współczesnej sztuki i jej miejsca oraz pełnionej roli w obecnej rzeczywistości kulturowej i społecznej naszego kraju, dostarcza znakomitego materiału o charakterze poznawczym i dydaktycznym dla szkolnictwa artystycznego i humanistycznego – uniwersyteckiego. Spełnia również ważną kulturotwórczą rolę w środowiskach artystycznych i naukowych.

11 Gru

Linki

 

 

   
   
   
   
   
   
   
27 Sty

Format Historia

HISTORIA 

Pismo Artystyczne F O R M A T zostało założone w 1990 r. z inicjatywy dr Andrzeja Saja – wówczas adiunkta ASP we Wrocławiu, wykładowcy przedmiotów teoretycznych, krytyka sztuki i fotografii. Pierwszy numer czasopisma – pod redakcją A. Saja (jest redaktorem naczelnym do dzisiaj) – ukazał się wiosną 1991 roku, jeszcze jako zeszyt czarno – biały (A – 4), całkowicie poświęcony tematyce uczelnianej. Począwszy od numeru drugiego pismo, zarejestrowane jako kwartalnik, pretenduje już do miana czasopisma ogólnokrajowego, poświęconego prezentacji rodzimej sztuki wizualnej, w tym promującego krajowe dokonania twórcze w obszarze wszystkich mediów tradycyjnych (jak malarstwo, rzeźba, rysunek i grafika) oraz w dokonaniach nowych mediów, w tym w fotografii, filmach wideo, instalacjach multimedialnych i grafice komputerowej. Począwszy także od numeru drugiego, pismo zmienia szatę graficzną (dochodzi kolor, format B – 4 ) oraz wprowadzone zostają stałe działy: „Tematy” - publikacje opracowań teoretycznych i krytycznych, odnoszących się do wiodącego w danym zeszycie problemu; „Postawy”- prezentacje sylwetek artystycznych twórców polskich (później również zagranicznych), egzemplifikujących daną, wiodącą, tematykę numeru; Wreszcie działy poświęcone przypomnieniu historycznych przykładów twórczości artystycznej, istotnej z punktu widzenia współczesności; ”Kontakty” - relacje o dokonaniach artystów polonijnych i autorów obcokrajowych oraz „Wydarzenia” zamieszczające sprawozdania z ważniejszych krajowych i zagranicznych imprez artystycznych w rodzaju Biennale WRO, Triennale Grafiki w Krakowie i Triennale Rysunku we Wrocławiu, Konkursy Malarstwa np. w Bielsku – Białej, we Wrocławiu (im. E. Gepperta) czy Legnickie Promocje Młodych, a także stałe relacje z Biennale Weneckiego, Praskiego, Berlińskiego, w Stambule, czy z Documenta w Kassel. Obok tego pojawia się stale dział pt. „Motywy”- prezentujący okolicznościowe tematy związane ze sztuką i, zamykające zeszyt, działy zbierające różne sprawozdania z wystaw pt. „Relacje” i „Interpretacje”oraz recenzje książek i noty okolicznościowe. W numerach monograficznych dotyczących fotografii i nowych mediów pojawiają się również omówienia stałych wydarzeń typu Fotofestiwal w Łodzi czy Miesiąc Fotografii w Krakowie itp. oraz sprawozdania z festiwali w rodzaju Ars Elektronika ( Linz) bądź Transmediale (Berlin).
   Kolejne zeszyty czasopisma „Format” zawsze były skierowane na bieżące zagadnienia estetyczno – problemowe i tak pojawiła się m.in. tematyka sacrum w sztuce, sztuka medytacyjna, sztuka scenografii, teatr wizualny, sztuka kobiet, kryzys malarstwa, użytkowość w sztuce, sztuka instalacji, rysunek i grafika współcześnie, powrót malarstwa, fotogenizm w fotografii, fotografia inscenizowana, dokument a nowe media, rynek sztuki itd.

 

 

 

Strona 2 z 2