Lena Wicherkiewicz

Lena Wicherkiewicz

Krytyk sztuki z Warszawy

Autorka tekstów o sztuce, publikuje w pismach „Exit”, „Format” i „Orońsko”; wspólnie z Clotilde Simonis Gorską prowadzi Flying Gallery Foundation; stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2013; wielbicielka pisarstwa Fernanda Pessoi, Pascala Quignarda i Sei Shonagon.