01 Lip by Redakcja

Format numer 81

 

Drodzy Czytelnicy!

100 – lecie odzyskania niepodległości państwowej przez Polskę sprowokowało naszych rodzimych animatorów do zorganizowania serii wystaw sztuki bezpośrednio lub pośrednio nawiązujących do tego wydarzenia. Z masy inicjatyw wystawienniczych wybraliśmy tylko kilka przykładów, zapewne w jakimś stopniu streszczających główne założenia i tematykę realizacji podejmowanych z tej okazji w różnych środowiskach. Jednak nie tylko recenzowanie tych wydarzeń wyznacza oś tematyczną bieżącego (81 ) numeru czasopisma. Tym, na czym chcieliśmy się bowiem tu skupić była problematyka współczesnej tożsamości artystycznej naszych twórców – prezentowana m.in. w kontekście także wystaw „niepodległościowych”. Temu zostały poświęcone teksty wprowadzające w to zagadnienie (por. materiały Piaskowskiego, Sztabińskiego i Kostołowskiej), a także w omówieniach wybranych wydarzeń i postaw artystycznych, oscylujących wokół tej tematyki. Osobne miejsce znalazły w numerze wywiady z kilkoma artystami, w tym obszerny zestaw materiałów odnoszących się do obecności i wystawy M. Abramowicz w Toruniu.. Obok tych wiodących tematów, jak zwykle, pojawiają się tu materiały prezentujące naszych artystów polonijnych oraz obcokrajowców wystawiających w Polsce. Także już po raz szósty zamieszczamy wkładkę literacką rozszerzającą i wzbogacającą treści bieżącego numeru „Formatu”. Zapraszamy do lektury.


Andrzej Saj

 

Spis treści:

 

TEMATY
4. Roger Piaskowski. W labiryncie Minotaura
O pewnych aspektach sztuki polskiej po 1989 roku
8. Grzegorz Sztabiński. Tożsamość awangardowa
14. Hanna Kostołowska. Pomiędzy nostalgią a manifestacją pamięci
– kilka uwag o tożsamości w sztuce współczesnej

 

WYDARZENIA
18. Lena Wicherkiewicz. Niepodległość. Perspektywa kobieca
22. Krzysztof Stanisławski. PISKI I KRZYKI
26. Piotr Głowacki. Wolność artysty (w Częstochowie)
30. Aleksandra Kińska. „TA NASZA NIEPODLEGŁOŚĆ... (Jesteś Polsko)” w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku
33. Zbigniew Kraska. ODCIENIE BIELI I CZERWIENI. SZTUKA WOBEC TOŻSAMOŚCI
36. Eulalia Domanowska. Rzeźba polska na stulecie w Rydze
38. Krzysztof Jurecki. Nie tylko o tożsamości…
41. Andrzej Mazur. Abstrakce. PL


POSTAWY
44. Robert Brzęcki. Między słuchaniem obrazu a widzeniem muzyki
48. Andrzej Mazur. Anna Szewczyk – ślady imitacji
51. Paulina Grubiak. Pokazać to, co się widzi. Zobaczyć to, czego nie widać
54. Monika Braun. Jak ukryć swoje źródło?
58. Dorota Koczanowicz. Piękne fantazmaty polskości
60. Anita Wincencjusz-Patyna. Figury, rytmy i linie Joanny Babuli
62. Mirosław Jasiński. Fantomatyczny karnawał w słodkokwaśnym sosie
65. Beata Frydryczak. Wieżogród/TowerTopia: energia zapośredniczona
68. RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI. ANDRZEJ BANACHOWICZ / KRÓLESTWO TKANINY I INNE TERYTORIA
73. Andrzej Saj. Rozjaśnianie „wnętrza” (O sakralnych tropach w fotografii Zbigniewa Treppy)
76. Katarzyna Zahorska. Polska Szlaga
78. Piotr Głowacki. Bezhistoryczność prowincji


ROZMOWY
80. Magda Podsiadły rozmawia z Tomaszem Tomaszewskim. Aż fotografia
84. Z Tomkiem Sikorą o jego fotografii rozmawiała Joanna Bąk. Uśmiech jest najlepszą bronią
88. Artur Wabik rozmawia z Khouri i Sobczyńskim. Krak... ale nie kokaina

 

MOTYWY I
90.Z Mariną Abramović rozmawia Anna Markowska. „Lubię być pionierką
i działać w nowych wymiarach”
95. Anna Markowska. Wyżymaczka, stary citroën
i niezłomność ducha
101. To jestem ja


REMINISCENCJE
102. Zdzisław Nitka. „Kirchner od Kornfelda w Brücke Museum”
104. Krzysztof Stanisławski. LINKE REDIVIVUS. Cztery passusy na temat Bronisława Wojciech Linkego (1906-62)
107. Czar groteski
110. Magdalena Barbaruk. Bizarny realizm Kłoska
112. Mateusz Palka. Nowe światło Witolda Romera
114. Krzysztof Jurecki. Co pozostało po (wybitnym) artyście? Podsumowanie twórczości Zygmunta Rytki

 

RELACJE
116. Zofia Gebhard. ZAMORSCY
119. Sylwia Świsłocka-Karwot. ZRĄB. Wizualnie i fonetycznie – mocne słowo
123. Andrzej Mazur. Małgorzata Dajewska i Piotr Błażejewski w Pałacu Schoena
126. Justyna Teodorczyk. Czarno na czarnym
129. Mirosław Rajkowski. ARS ELECTRONICA 2018
132. Marta Czyż. Architektura zawsze jest reakcją. „Trzy początki...” w Muzeum Architektury we Wrocławiu

 

KONTAKTY
134. Cezary Dobies. Piotr Betlej i powrót do portretu
136. Martina Nielaba, Wojtek Zmorzyński. „Harmonia Kontrastow – Silvia Gertsch i Xerxes Ach, malarstwo“
139. Zyta Misztal v. Blechinger. W Muzeum Susch Grażyny Kulczyk

 

MOTYWY II
142. Bożena Kowalska. Mateusz Dąbrowski maszyny czasu
144. Marek Szyryk. Miejsce E. Andrzejewskiej i W. Zawadzkiego
146. Wojciech Antoni Sobczyński. List z Londynu
147. Ida Sielska. Bałka i Rottenberg w domu otwartym
148. Cezary Wąs. Czas w rzeźbie współczesnej
149. Elżbieta Łubowicz. Polska baśń. Nowa książka Bogdana Konopki


RECENZJE, NOTY
150. Piotr Lisowski. Zamarznięta woda. Pomniki Czasu Tomasza Domańskiego
150. Igor Wójcik
151. ASP. Żegnaj Maestro Mendini
152. Marlena Promna. Figurama 19
152. Marlena Promna. „Grand Prix”

Andrzej Kostołowski. KSIĄŻKI (z cyklu ROZWAŻANIA PSYCHOPRZEDMIOTOWE)

 

Projekt okladki: Andrzej Banachowicz, na podstawie fragmentów tkaniny pt. "Ecce Sigmum" ("Oto znak"), instalacja tkacka.