01 Lut

"Niezwykła zwyczajność" Marco Angeliniego

by Jan Kozaczuk

 

Nowa wystawa indywidualna Marco Angeliniego to efekt badań rzymskiego artysty, aktywnego w Warszawie, Rzymie i Nowym Jorku, nad zależnością materii od działań codzienności.

W środę 1 lutego o godzinie 19 w siedzibie Banca Fideuram w rzymskiej dzielnicy Prati odbędzie się otwarcie najnowszej wystawy indywidualnej Marco Angeliniego pt. Niezwykła zwyczajność, pod opieką kuratorską Raffaelli Salato. Patronat nad wystawą objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, a wsparcia udzieliły San Paolo Invest oraz Fidelity International we współpracy z Galleria André – Arte moderna e contemporanea. Corpus artis stworzone w latach 2014-2016 jest efektem dalszych badań artysty nad związkami łączącymi materię z elementami, które ją zaburzają (czasem, przestrzenią, tkanką miejską, Człowiekiem). Angelini kontynuuje podjętą wcześniej refleksję, ale już z innej perspektywy – bogatszy o doświadczenia artystyczne z Warszawy i Waszyngtonu.

Materia, pojmowana jako nieustanna interakcja płótna, farby i przedmiotów (tych z najbliższego otoczenia i tych pochodzących z recyklingu – znaków rozpoznawczych twórczości Angeliniego) to klucz do lektury codzienności, która tę materię tworzy, kształtuje, a często niszczy. Nieuchronność procesów generowanych przez codzienność staje się cechą wyróżniającą materii. To właśnie za pomocą tego medium – materii w najszerszym znaczeniu – Angelini opowiada nam rzeczywistość: tę zwyczajną, znaną z codzienności mieszkańca wielkiego miasta – człowieka, który trudzi się i walczy… To opowieść o nas wszystkich, o zwyczajności, która staje się niezwykła po to, by na nowo przeobrazić się w codzienność. Zdawałoby się – historia pozornie banalna i powtarzalna, a jednak jedyna w swoim rodzaju, bo przefiltrowana przez osobiste doświadczenia i wrażliwość artysty. Opowieść Angeliniego zdradza niegasnącą konieczność przeciwstawienia się jednolitości i uogólnianiu. Abstrakcja, w której rozmaite formy artysta przyobleka codzienność, ma zawsze ten sam cel. Angelini, jak sam mówi, dąży do tego, żeby „uczynić rzeczy widzialnymi, sprzyjać uważności i komunikacji, stawiać pytania”.

Partnerem medialnym wystawy Niezwykła zwyczajność jest prestiżowe czasopismo Inside Art, konsultacji naukowych udzielił Jan Kozaczuk, a w organizację włączyła się Monica Catalano z Banca Fideuram.

 

Marco Angelini urodził się w Rzymie w 1971 roku. Od samego początku łączył kreatywność artystyczną z podejściem socjologicznym, które ze względu na wykształcenie stało się dla niego punktem odniesienia i kluczem do interpretacji rzeczywistości. Artysta traktuje podłoże malarskie jak miejsce spotkań formy i materii, a zarazem znaku i znaczenia.

Angelini wielokrotnie prezentował swoją twórczość w Warszawie. Jego obrazy wystawiane były także w Londynie, Bratysławie, Wenecji (54. Biennale Sztuki Współczesnej), Rzymie (Museo Carlo Bilotti), Tel Awiwie i Nowym Jorku. Jeden z obrazów artysty należy do kolekcji prywatnej Fondazione Roma (Palazzo Sciarra).