Wystawa jest zestawieniem starannie wyselekcjonowanych prac interdyscyplinarnych oraz wykonanych w tradycyjnym warsztacie podejmujących ryzyko, ingerencję lub zbiór działań o charakterze eksperymentu. Na wystawę zakwalifikowano 13 projektów. Wydarzeniu towarzyszy katalog.

 

Podstawowym celem konkursu jest poszukiwanie i promowanie w najmłodszym pokoleniu malarzy nowych indywidualności twórczych. Środkiem do tego prowadzącym jest prezentacja prac malarskich ukazujących, wg założeń programowych konkursu, przedmiot we współczesnej rzeczywistości kulturowej.

 

Od 12 stycznia w Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu będzie  można zobaczyć wystawę artefaktów pt. „MADE-IN-PHOTO 10”, prezentującą realizacje fotomedialne powstałe w czterech artystycznych pracowniach akademickich: wrocławskiej, warszawskiej, gdańskiej i łódzkiej.

 

Autor sam opowiada o wystawie: „Przygotowania do wystawy (…) postanowiłem potraktować jako okazję do przyjrzenia się swoim podstawom formotwórczym i spróbować podsumować 25 lat własnej pracy artystycznej. Nie będzie to prosty powrót do dawnych wątków i tematów, które zajmowały mnie w przeszłości – raczej próba krytycznej analizy poznawczych obszarów, które stanowiły zarówno źródło moich wielkich inspiracji, jak i budowały ważne punkty odniesienia – punkty przywracania systemu.

 

Nierówności społeczne, przeludnienie, degradacja środowiska oraz dysproporcje w rozwoju gospodarczym – to tylko kilka z największych problemów współczesnego świata. Jednym z nich są także masowe migracje. Emigracja niesie ze sobą różne skutki, zarówno pozytywne takie jak polepszenie statusu materialnego, wymiana kulturowa, jak i negatywne – załamanie modelu rodziny i tęsknota za krajem. Migracje mają również niezaprzeczalny wpływ na rozwój życia kulturalnego.

 

Prezentowana w toruńskim CSW wystawa twórczości Davida Lyncha Silence and Dynamism jest z całą pewnością jednym z tych przykładów wystaw artystycznych, które zapadają w pamięć na długo.