FotoArtFestival to biennale fotografii światowej, które powstało z inicjatywy artystów fotografików Inez i Andrzeja Baturów w 2005 roku w Bielsku-Białej. W tym roku festiwal odbędzie się już po raz ósmy. Fotografia zawładnie miastem od 11 do 27 października 2019, kiedy w galeriach sztuki, muzeach i siedzibach rozmaitych instytucji zostaną zaprezentowane znakomite fotografie światowej klasy twórców. Ponadto, podczas Maratonu Autorskiego artyści przedstawią swoje prace osobiście. Mamy też wiele warsztatów i imprez towarzyszących.

 

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, organizowane cyklicznie przez BWA w Olsztynie od 1975, jest konkursem umożliwiającym twórcom konfrontację swoich osiągnięć w dziedzinie druku wypukłego na forum ogólnopolskim. Celem konkursu i wystawy pokonkursowej jest prezentacja prac o najwyższym poziomie artystycznym, powstałych w technikach drzeworytu i linorytu oraz wzbudzenie głębszego zainteresowania artystów i odbiorców najstarszą z technik graficznych, jaką jest drzeworyt. Wystawa pokonkursowa stanowi znakomity przegląd najlepszych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie wypukłodruku.

 

Międzynarodowe Triennale Tkaniny – najstarsza i jedna z najważniejszych imprez poświęconych współczesnej tkaninie artystycznej – po raz 16. skupia uwagę artystów i znawców sztuki ze świata. Od 5 października Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, jedyna polska instytucja dedykowana w całości historii i sztuce tkaniny, będzie gospodarzem tego wydarzenia. 

Tegoroczna edycja jest szczególna. Po raz pierwszy Triennale zostało objęte opieką kuratora, Marty Kowalewskiej – historyczki sztuki i badaczki zjawisk z obszaru tkaniny artystycznej. Zmieniono formułę, zaproszono artystów do swobodnego nadsyłania zgłoszeń, a całemu wydarzeniu nadano hasło przewodnie: „Przekraczanie granic”, które szeroko ujmuje najważniejsze problemy współczesnego świata. Tym samym Triennale po raz kolejny udowadnia, że szeroko rozumiana tkanina jest dla dzisiejszych twórców, nie tylko specjalizujących się w tej dziedzinie, ważnym medium wykorzystywanym szeroko w działaniach artystycznych. 

 

Galeria BWA w Olsztynie wraz z Wydziałem Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prezentuje najnowsze prace malarskie laureatów II Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego imienia Wojciecha Fangora. Konkurs skierowany jest do studentów malarstwa na akademiach i uniwersytetach w całej Polsce. W drugiej edycji wzięło udział ponad dwieście osób, z których zostało wyłonionych szesnastu finalistów. Jesteśmy przekonani, że sam fakt znalezienia się w gronie finalistów jest dużym wyróżnieniem i kluczem do artystycznego sukcesu, czego dowodem jest niewątpliwie wystawa prezentowana w olsztyńskiej Galerii BWA. Z myślą o tej wystawie młodzi artyści przygotowali zestaw nowych prac malarskich. 

 

W piątek 4 października, o godzinie 18.00, w Galerii FOTO-GEN odbędzie się wernisaż wystawy „Sudek, Funke, Drtikol...Fotografia czeska i słowacka z kolekcji PPF”, na której zostaną zaprezentowane prace dziewiętnastu artystów fotografików. Twórczość naszych południowych sąsiadów jest nie tylko znana i ceniona; ich dokonania na trwałe zapisały się na kartach historii światowej fotografii, niejednokrotnie przyczyniając się do zmiany tradycyjnego pojmowania tego medium sztuki.

 

Play with Glass – European Glass Festival jest organizowany we Wrocławiu od 2012 roku przez Fundację Fly with Art i Galerię BB we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Związkiem Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu oraz Gminą Wrocław. Obejmuje liczne działania w obszarze sztuki szkła, m.in. wystawy, seminarium, warsztaty, wykłady. Do tej pory w 6 wystawach głównych Festiwalu wzięło udział 87 artystów z 37 krajów Europy; w tegorocznej Beauty and His Beast / Piękny i Bestia, w Sali Sesyjnej na Dworcu Wrocław Główny, zobaczymy prace 16 artystów z 13 krajów Europy. W 12 wystawach w galeriach wrocławskich i w dawnym szpitalu kolejowym weźmie udział 31 artystów szkła z Polski i z zagranicy. W Galerii Sztuki w Legnicy zostanie zaprezentowana wystawa Polskie szkło artystyczne. 1949–2019. Mistrzowie. W ramach festiwalu odbędzie się konkurs „Szklana Witryna”, zostaną wytyczone dwa „szklane szlaki”. EGF jest jednym z najważniejszych wydarzeń w obrębie sztuki szkła w Europie.