Magdalena Barbaruk

Magdalena Barbaruk

Kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych

 Autorka rozprawy doktorskiej o figurze Don Kichota we współczesnej humanistyce wyróżnionej przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o kulturze. W ramach projektu Instytutu Kulturoznawstwa UWr. prowadziła badania nad dolnośląskimi miejscami pamięci. Ich efektem jest książka „Śladami fotografii Augustyna Czyżowicza. Album z doliny Łachy”. Od września 2012 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Jagiellońskim realizuje staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki, a w jego ramach projekt badawczy „ La Mancha jako ziemia literatury. Kulturowy status tras literackich”. Aktualnie przygotowuje film dokumentalny „Błędne mapy”. Interesują ją związki sztuki (dawnej i współczesnej) i humanistyki (zdecydowanie współczesnej). Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kulturze Współczesnej”, „Pracach Kulturoznawczych”, „Historyce”, „Dwutygodniku”, „Kulturze-Historii-Globalizacji”.