Editorial Team of the Portal

Redaktor prowadząca portalu, historyk sztuki, kurator i krytyk

Redakcyjny fotograf, członek ZPAF i admin. strony

Kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych

Krytyk sztuki z Warszawy

Dziennikarka, redakcyjna korespondentka z Italii, podróżniczka.

Dziennikarka, nasza redakcyjna korespondentka z Francji.

Artysta plastyk, teoretyk i krytyk sztuki

Doktor Nauk Prawnych, Historyk Sztuki, krytyk, kurator