Editorial Team of the Portal

Redaktor prowadząca portalu, historyk sztuki, kurator i krytyk

Redakcyjny fotograf, członek ZPAF i admin. strony

Kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych

Krytyk sztuki z Warszawy

Fotograf, doktor nauk humanistycznych, członek ZPAF, krytyk

Dziennikarka, nasza redakcyjna korespondentka z Francji.

Artysta plastyk, teoretyk i krytyk sztuki

Doktor Nauk Prawnych, Historyk Sztuki, krytyk, kurator