Send an email. All fields with an * are required.

Other information

Other information:

Redakcja / Editorial team

red. nacz. / editor-in-chief:
Andrzej Saj

Plac Polski 3/4,
50-156 Wrocław
tel: (0-71) 3438031 w. 209
fax: (0-71) 3460327
e-mail: asa@asp.wroc.pl

Wydawca / Publisher

Akademia Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu /
The Eugeniusz Geppert Academy
of Art and Design in Wroclaw

Plac Polski 3/4,
50-156 Wrocław
tel: (0-71) 3438031 w. 209
fax: (0-71) 3460327

Wydawca strony internetowej / Publisher of the website

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

50-101 Wrocław
Rynek-Ratusz 24 
tel. 71 344 28 64
fax. 71 344 28 65
e-mail: sekretariat@okis.pl