Ostatnia wystawa malarki w Galerii Platon (2014 r.) nosiła tytuł “W drodze” i powstała w jej budapesztańskiej pracowni. Tym razem zobaczymy obrazy malowane w krakowskim atelier. Wystawa Katarzyny Karpowicz zabiera odbiorcę w świat dzieciństwa. Dziecko jest jednym z powracających motywów w malarstwie artystki, na wystawie zobaczymy serię obrazów, których głównymi bohaterami będą właśnie dzieci.

Od dwudziestu dziewięciu lat Galeria Sztuki w Legnicy organizuje PROMOCJE – wystawę i konkurs dla absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni malarstwa. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy tych, którzy dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymali w roku 2019 lub w 2018 r. jeśli dotychczas nie brali w nim udziału. Główną nagrodę stanowi wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna. Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE pomogą uczestnikom zaistnieć na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej. 

 

Kategorium – ilość to międzynarodowa wystawa, w ramach której czterech artystów – Marcin Berdyszak, Radek Ślany, Patrik Kovacovsky oraz Kata Kissoczy – dokona plastycznej interpretacji kategorii ilości. Polsko-słowacki zespół artystyczny oscyluje w swojej twórczości w granicach działań przestrzennych, instalacji, rzeźby, tworząc ponadto graficzne obiekty. Zaproszeni do udziału w tym przedsięwzięciu artyści będą odnosić się do bogatego i niezwykłego potencjału przestrzennego Starej Kopalni w Wałbrzychu,  wykorzystując charakter i specyfikę reprezentowanego przez siebie medium artystycznego, którego osią jest natura działania w przestrzeni.

 

W 2004 roku francuski lider realizmu magicznego, Lukáš Kándl wraz z żoną Frnaçoise, w geście protestu przeciwko wzmagającej się w obrębie sztuki współczesnej tendencji do ignorowania norm artystycznych i dominacji niekontrolowanego indywidualizmu, zgromadził najlepszych przedstawicieli nurtu, zakładając światowy ruch Libellule, Współczesny Renesans. Prezentowana od 6 września w przestrzeniach wrocławskiej Galerii Miejskiej wystawa Hołd dla dawnych mistrzów stanowi okazję do przyjrzenia się działalności międzynarodowej artystycznej grupy. 

 

Prapremiera sztuki „FRIDA. Życie Sztuka Rewolucja” Jakuba Przebindowskiego to pierwsza polska sztuka teatralna inspirowana życiem i twórczością Fridy Kahlo. Twórcy przedstawienia w nietuzinkowy sposób podeszli do tematu, jakim jest biografia najsłynniejszej meksykańskiej malarki. Barwne, pełne tragicznych zwrotów losy artystki mogą być jednak pułapką. Łatwo tu o melodramatyczny ton, skupienie się na życiowych trudnościach, które bez wątpienia są ściśle związane z twórczością Kahlo ale dają zbyt wąskie spojrzenie na jej sylwetkę i działalność twórczą. Na szczęście w dramaturgicznym ujęciu Przebindowskiego nie ma typowych dla tego gatunku schematów. Brak chronologii w biograficznych wydarzeniach, a także szeroki kontekst malarskiego dzieła to tylko niektóre z zalet przedstawienia. Na scenie widzimy Fridę u kresu swego życia- zmęczoną, chorą, jednak niepozbawioną siły i chęci do walki.

 

Przekrojowa wystawa najwyższej klasy artystów czeskiej fotografii to wybór z największej prywatnej kolekcji w Czechach – PPF Art w Pradze. Dzięki wystawie będziemy mogli prześledzić historię czeskiej fotografii w pracach artystów tej rangi co: Josef Sudek, Jaromir Funke, Frantitišek Drtikol, Jaroslav Rössler, od najstarszych dziewiętnastowiecznych albuminów, poprzez fotografię piktorialną, konstruktywistyczną, eksperymentalną aż po współczesną (czeską i słowacką).